Etiket: Bəhmən SULTANLI

VƏTƏNDAŞLIQ QEYRƏTİ

Vətənim

Azərbaycan – Azərbaycan: Azıx-Qobustan: yaşımın ölçüsü, şöhrətim, tacım. Bakı – Təbriz: qürur payım, uca taxtım, paytaxt baxtım. Dərbənd – Borçalı: ...

VƏTƏNDAŞLIQ QEYRƏTİ

VƏTƏNDAŞLIQ QEYRƏTİ

(Dilçilik İnstitutunda termin yaradıcılığını düzgün anlamırlar) Güclü məntiqə söykənən yazı həm də güclü faktlara, vətəndaşlıq qeyrətinə, millət təəssübçülüyünə, haqqa, ədalətə ...