İlk xəbər

İlk xəbər

Səhər

Səhər

Qonşuların səs-küyü kəndi götürmüşdü. Kimi həyətindən, kimi də pəncərəsindən çığır-bağır salır, əllərini bir-birinə vurub deyinirdi: – Baho! Belə şey olar?...

Page 3 of 981 1234981