İlk xəbər

İlk xəbər

NƏSİMİ DÜNYASINDA “MƏN”

VƏTƏN SEVGİSİ…

“Bu, sənə aiddir?”, “Bu, sənindirmi?”, “Bu, sənin deyil” kimi ifadələrlə ortaqlı şeylərin həqiqi sahibini tanıdırıq uşaqlarımıza. Tanıtmadığımız halda, uşaq hansı...

Page 2 of 955 123955