İlk xəbər

İlk xəbər

Zaman, vaxt qatarı və ya qırmızı paltarlı gəlincik…

Nə vaxt?!

Atlantdımı göy qübbəsin çiyinlərində saxlayan?! Ya mənəmi, göy qübbəsi boyda dərdi çiyinlərimdə gəzdirən? Vətən dərdi, torpaq dərdi, millət dərdi, qeyrət...

Page 1 of 981 12981