İlk xəbər

İlk xəbər

Bir zərli donun ola…

Valideyn iclası

İlk növbədə daxil olduğum sinif otağının təsvirindən başlayım. Yenicə təmir olunub. Diqqətimi divardakı şəkil cəlb edir. Üzərində ailə təsvir olunmuş...

Page 1 of 944 12944