Etiket: Zeynəb ƏBİL

NƏSİMİ DÜNYASINDA “MƏN”

Günah

İnsan günah işlədir.Günah o iş sayılır ki,Allahın dediyinə uyğun olmamış olsun. Allahın dediyinə uyğun olmayan hərəkət-davranış, çöli-biyabanda tək adam tərəfindən ...